Maria Muszyńska

Nazywam się Maria Muszyńska. Od kilku lat mieszkam, pracuję i aktywnie działam na Ursynowie jako edukatorka. W wolnym czasie działam jako wolontariuszka w fundacji zajmującej się bezdomnymi i chorymi kotami.

Mój program dla Ursynowa:
1. W obszarze edukacji chcę wsparcia dla szkół
w pozyskiwaniu funduszy na darmowe zajęcia dodatkowe dla dzieci. Aby odpowiedzieć
na wyzwania kryzysu zdrowia psychicznego
wśród dzieci i młodzieży będę działać na rzecz organizacji prelekcji dla uczniów dotyczących zdrowia psychicznego.
2. Będę działała na rzecz poprawy jakości dojazdu do domów na Lanciego 15 i 17.
3. Chcę aby w parkach pojawiło się więcej wygodnych ławek.
4. Wsparcie bazarku – tak, aby handel odbywał się wreszcie w cywilizowanych warunkach.