Marek Gibasiewicz

Cześć, nazywam się Marek Gibasiewicz. Na Ursynowie działam społecznie od 2014 r.
Od dekady zabiegam o: z

  • zwiększenie bioróżnorodnych terenów zielonych, 

  • zwiększenie liczby koszy na śmieci, 

  • rozwój i poprawę infrastruktury rowerowej

  •  poprawę i równomierny rozwój komunikacji miejskiej.

 Wiele z moich postulatów i koncepcji udało się zrealizować dzięki głosom mieszkańców, którzy wybrali w ramach budżetu obywatelskiego moje projekty: edukacyjne łąki kwietne, kwietniki oraz pasy krzewów i bylin posadzonych wzdłuż Al. KEN. Ubiegam się o mandat radnego dzielnicy, aby jeszcze skuteczniej zmieniać Ursynów na lepsze!
Kandyduje z ostatniego miejsca okręgu nr 1. ponieważ uważam, że mieszkańcy Zielonego Ursynowa, w tym okolic ul. Kłobuckiej zasługują na równie dobrą komunikację miejską oraz infrastrukturę rowerową i pieszą co mieszkańcy centrum Ursynowa. 

Dlatego postuluję w budowę lub modernizację chodników dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością, rodziców z wózkami innych pieszych. Domagam się też poprawy komunikacji miejskiej oraz budowy infrastruktury rowerowej spójnej z innymi częściami dzielnicy i Warszawy.