Krystyna Walusiewicz

Krystyna Walusiewicz - nr 2 na liście nr 4 w okręgu nr 4 na Woli (Powązki-Nowolipki)
Krystyna Walusiewicz - nr 2 na liście nr 4 w okręgu nr 4 na Woli (Powązki-Nowolipki)
Jestem warszawianką od urodzenia i działaczką społeczną. Tu chodziłam do szkół, studiowałam i pracowałam. Pochodzę z Muranowa Południowego. Ten teren jest mi bardzo bliski. Pamiętam, jak powstawał z gruzów. Pracowałam wraz z innymi, aby ten obszar został wpisany do Rejestru Zabytków. Sprawa zakończyła się sukcesem!
 
Złożyłam dwa projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2025, z których jeden został wstępnie rozpatrzony pozytywnie:
 

✅ Biblioteka Plenerowa Skwer Gen. Jura-Gorzechowskiego.

Chcę mieć wpływ na zmiany pozytywnie zachodzące na Woli. Co bym zmieniła:
 

✅ poprawiła stan edukacji w szkołach na Woli,
✅ dała wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców,
✅ wyremontowała stare kamienice – chodzi o pokazanie stylów architektonicznych na Woli,
✅ nie dopuszczała, aby powstawały nic nieznaczące graffiti,
✅ remontowała uliczki, chodniki i skwery,
✅ zachęcała do poprawienia jakości powietrza.

Zapraszam więc mieszkańców Woli do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. Proszę o Państwa głos 7 kwietnia.