Jan Wieczorek

Nazywam się Jan Wieczorek i od urodzenia mieszkam na Ursynowie przy ulicy Służby Polsce. 

Z wykształcenia jestem filologiem. Od wielu już lat jestem zaangażowany w działalność społeczną, do tej pory głównie na mojej uczelni – Uniwersytecie Warszawskim. Działałem tam w samorządzie studenckim i zajmowałem się kwestiami związanymi z prawami studenta, dydaktyką i jakością kształcenia. Możliwość pomocy moim kolegom i koleżankom sprawiała mi wielką satysfakcję.

Startuję w wyborach, ponieważ chcę sprawić aby nasza dzielnica była bardziej dostępna oraz bezpieczna dla wszystkich.