Dorota Agata Makowiecka

Dorota Agata MAKOWIECKA - nr 1 na liście nr 4 w okręgu nr 4 na Woli (Powązki-Nowolipki)
Dorota Agata MAKOWIECKA - nr 1 na liście nr 4 w okręgu nr 4 na Woli (Powązki-Nowolipki)
Szanowni Państwo,
Kandyduję do Rady Dzielnicy Wola w okręgu nr 4. Z Dzielnicą Wola jestem związana od urodzenia. Ukończyłam Szkołę Podstawową przy ul. Esperanto oraz Liceum Ekonomiczne przy ul. Chłodnej. Studiowałam w Warszawskiej Szkole Zarządzania -Szkoła Wyższa przy ul. Siedmiogrodzkiej. Od wielu lat zawodowo związana jestem również z tą dzielnicą.
 
W latach 2006 – 2014 byłam Radną Dzielnicy Wola. Pracowałam m.in. w Komisji Budżetu i Finansów oraz w Komisji Polityki Gospodarczej i Komunalnej. Jako sąsiad zwracam się do Państwa z wyrazami troski o dalszy los Naszej Dzielnicy Wola. Jak wszyscy zauważamy, jest wiele spraw, które Nas mieszkańców zapewne niepokoją. Dlatego chciałabym zająć się między innymi:
 
✅likwidacją barier architektonicznych,
✅modernizacją istniejących placów zabaw oraz budową nowych,
✅ochroną zieleni i parków,
✅remontami pustostanów mieszkań komunalnych,
✅bezpieczeństwem osiedli, by były przyjazne oraz czyste.
 
Jeżeli Państwo również oczekują zdecydowanych zmian w Naszej ukochanej Dzielnicy pamiętajcie, że najbliższe wybory dają ku temu doskonałą okazję. Proszę o Państwa głos 7 kwietnia.