Anna Czarnecka

Anna Czarnecka

Na Ursynowie mieszkam od 45 lat, jestem współzałożycielką Komitetu Domowego Stokłosy 2/4.

Jestem absolwentką Wydziału Elektroniki PW. Aktualnie, jako emerytka, jeszcze okazjonalnie współpracuję z Instytutem Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW. 

Istotnym tematem jest dla mnie aktywizacja społeczności sąsiedzkich i współpraca przy wspólnym rozwiązywaniu ich różnorodnych problemów.

Jest do tego potrzebna ściślejsza współpraca Urzędu Dzielnicy  ze spółdzielniami – żeby mieszkańcy wiedzieli, które problemy (z grupy takich jak  drogi i alejki, zieleń, parkingi) może rozwiązać spółdzielnia, a gdzie potrzebna jest interwencja „miasta”. Spółdzielnie też zazwyczaj pierwsze wiedzą o problemach socjalnych swoich członków i warto by wiedziały na jaką pomoc ze strony jednostek miejskich mogą liczyć.

Ursynów nie jest już młodą dzielnicą podobnie jak jej mieszkańcy, którzy z wiekiem stają się mniej sprawni. Dlatego chcę zwrócić uwagę na różnorodne bariery w przestrzeni publicznej – jak przykładowo brak zjazdu na schodach do północnej galerii Metra Stokłosy oraz inne schodki, nierówne chodniki czy ogrodzenia przecinające nasze osiedla.

Chciałaby również zadbać, aby Urząd Dzielnicy wygospodarował środki na stworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej w każdym osiedlu. Abyśmy mogli spotykać się w gronie z najbliższego sąsiedztwa i dzielić się swoimi pasjami jak na przykład gry planszowe, modelarstwo, fotografie lub po prostu porozmawiać przy herbacie.