Adam Michał Sadowski

Adam Michał Sadowski - nr 2 na liście nr 4 w okręgu nr 2 na Woli (Odolany, Ulrychów Płd.)
Adam Michał Sadowski - nr 2 na liście nr 4 w okręgu nr 2 na Woli (Odolany, Ulrychów Płd.)
Urodzony w Warszawie. Od lat 70 ubiegłego wieku – mieszkaniec Woli, Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie – Wydział Ekonomiczny i Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Od wielu lat jestem zaangażowany w sprawy samorządu Warszawy. Mam wieloletnie doświadczenie zarówno w działalności samorządowej, jak i społecznej. Z list SLD sprawowałem mandat radnego dzielnicy Wola m.st. Warszawy w kadencjach 2006 -2010 oraz 2010 -2014.
 
W trakcie pełnienia mandatu radnego byłem wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury, ponadto byłem członkiem Komisji Rewizyjnej, Budżetu i Finansów, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
W tym czasie złożyłem ponad 100 interpelacji i zapytań dotyczących problemów naszej dzielnicy i jej mieszkańców.
 
Proszę o Państwa głos 7 kwietnia.